Tarieven en vergoedingen

Diëtetiek zit in het basispakket van de zorgverzekering, de vergoeding bedraagt 3 uur op jaarbasis. Afhankelijk van uw aanvullende
verzekeringspoliswaarden komt u in aanmerking voor meer vergoeding. 

 

U kunt zelf een afspraak maken met de diëtist, maar om voor totale vergoeding in aanmerking
te komen is het nodig om een verwijzing te vragen aan uw huisarts of specialist. 

 

 

De diëtist is voor 3 uur per jaar opgenomen in de basisverzekering. Boven de 3 uur is vergoeding afhankelijk van uw polisvoorwaarden. 

 

Vaak wordt de diëtist ook nog vergoed vanuit de aanvullende verzekering kijk hier voor een overzicht van deze verzekeringen.

 

 

De onderstaande tarieven gelden voor zorg die niet rechtstreeks door ons bij uw verzekeraar kan worden gedeclareerd.

 

 

1e  consult   (intakegesprek)

€ 90

 

Vervolgconsult

€ 30

Vervolgconsult  kort of telefonisch
consult (op afspraak)

€ 15

Toeslag voor huisbezoek

€ 25

Screening in verband met afspraak zonder
verwijzing door huisarts (directe toegankelijkheid diëtetiek)

€ 15

Uitgebreide meting van de
lichaamssamenstelling (eenmalig)

€ 15

Uitgebreide meting van de
lichaamssamenstelling inclusief 5 herhalingsmetingen

€ 75